top of page

Skåp för farligt avfall

Järfälla kommun | Grafiskdesign

Järfälla Kommun ville ha vår hjälp med att på ett roligt sätt tydliggöra hur man använder deras skåp för farligt avfall. Farligt avfall slängs ofta direkt i miljön och utgör då en hälso- och miljörisk. Genom att använda illustrationer och stora tydliga skyltar kunde vi minimera risken för olyckor och göra det tydligt även på avstånd hur man använder skåpet på ett säkert sätt.

bottom of page